Llyfrau Llafar Cymru

Trefnydd Llyfrau Llafar Cymru

Cyflogwr:
Llyfrau Llafar Cymru
Cyflog:
£21,575 pro rata
Lleoliad:
Parc Dewi Sant, Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
31/03/2023
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

LILIC2

Disgrifiad:

Recordio gwirfoddolwyr yn darllen Llyfrau Cymraeg ac Eingl Gymraeg ar gyfer y deillion a'r rhannol ddall a rheoli gwaith swyddfa.

Oriau: 30 awr yr wythnos, hyblyg.

Fel rhan o'r swydd bydd angen recriwtio gwrandawyr newydd, darganfod darllenwyr newydd a chynorthwyo i godi arian i gynnal yr elusen.

Sut i wneud cais