Cyngor Gwynedd

SWYDDOG TRAETHAU PORTHMADOG

Cyflogwr:
Cyngor Gwynedd
Cyflog:
£22,369 - £24,054
Lleoliad:
Dolgellau
Dyddiad Cau:
30/03/2023
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

22-24806

Disgrifiad:

SWYDDOG TRAETHAU PORTHMADOG – GWASANAETH ECONOMI A CHYMUNED

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi fel un o’r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.
(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad llawn

Sut i wneud cais

 •  

  Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Bryn Pritchard-Jones ar 01758 704066 neu 07917554624

  Dyddiad cynnal cyfweliadau i’w gadarnhau.

  Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

  Ffôn: 01286 679076

  eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

  DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 30 MAWRTH, 2023

  Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.

   

  Cliciwch ar y ddolen isod i wneud cais ar lein:


 • Gwefan: