Cyngor Gwynedd

SWYDDOG GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH

Cyflogwr:
Cyngor Gwynedd
Cyflog:
£27,344 - £29,439
Lleoliad:
Pencadlys, Caernarfon
Dyddiad Cau:
02/02/2023
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

22-23424H3

Disgrifiad:

SWYDDOG GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH – GWASANAETH DEMOCRATIAETH AC IAITH

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi fel un o’r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.  (Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Sioned Mai Jones ar 01286 679665

Swydd dros dro am gyfnod o flwyddyn.

Ystyried secondiad/rhannu swydd ar gyfer y swydd yma.

Sut i wneud cais

 • Cynnal cyfweliadau 9fed neu 10fed Chwefror, 2023.

  Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

  Ffôn: 01286 679076   

  eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

  DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 02/02/2023

  Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd.


 • Gwefan: