yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cynorthwyydd Gwasanaeth x2

Cyflogwr:
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyflog:
£9.60 yr awr
Lleoliad:
Ynys Môn
Dyddiad Cau:
29/01/2023
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

IRC131787

Disgrifiad:

Crynodeb

Byddwch yn gweithio mewn awyrgylch prysur fel rhan o dîm brwdfrydig, ac mae swydd y Cynorthwyydd Gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol o ran cynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol. A ydych chi’n mwynhau helpu pobl a chynnig gwasanaeth gwych?

Yr Oriau: Hyblyg – i’w drafod yn y cyfweliad, ond mi fydd y swydd yn cynnwys oriau yn ystod y penwythnos(Dim sifftiau wedi’u rhannu a dim gweithio gyda’r nos Dim sifftiau wedi’u rhannu a dim gweithio gyda’r nos)

Y Cyflog: £18,720 yf 

Hyd: Contract cyfnod penodol tan Tachwedd 2023 

Y dyddiad cyfweliad a drefnwyd am y tro yw 2 Chwefror  

Mae'r swydd hon yn seiliedig ar oriau blynyddol, lle gall faint o oriau rydych chi'n eu gweithio bob mis amrywio, ond bydd eich cyflog yn cael ei dalu mewn 12 rhandaliad cyfartal dros y flwyddyn.  

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn sefydliad dwyieithog a rhaid i'r holl staff a gwirfoddolwyr ddangos ymrwymiad i weithio mewn amgylchedd cwbl ddwyieithog. Cwblhewch y cwestiwn Cymhwysedd Iaith Gymraeg yn eich cais. Er mwyn ddarparu gwasanaeth ddwyieithog rydym yn chwilio am bobl sy’n gallu dangos sgiliau sgyrsiol drwy’r iaith Gymraeg. Mae croeso i ddysgwyr Cymraeg wneud cais a gellir darparu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau Cymraeg.

Sut brofiad yw gweithio yma?

Plasty a gerddi cain yw Plas Newydd, gyda golygfeydd syfrdanol ar draws y Fenai tuag at fynyddoedd Eryri. Daw ymwelwyr o bob rhan o’r byd i Blas Newydd ac mae'r tim yn croesawu pobl gyfeillgar, groesawgar sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol i ymuno â nhw. Mae’n debygol y bydd angen ichi fod â’ch trafnidiaeth eich hun i gyrraedd yma, fodd bynnag, mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio o fewn eiddo bywiog mewn lleoliad gwirioneddol ryfeddol

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Mae ymwelwyr yn rhan allweddol o’n gwaith. Fel Cynorthwyydd Gwasanaeth, eich gwaith chi yw sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael croeso perffaith, gan eu paratoi nhw am brofiad arbennig am weddill y diwrnod. O fewn y swydd hon, byddwch yn;

 • Cydweithio â thîm mawr o staff a gwirfoddolwyr i ddarparu gwasanaeth cwsmer rhagorol ar draws yr eiddo 
 • Yn croesawu a derbyn ymwelwyr i’r eiddo a darparu gwybodaeth a chyfeiriadedd 
 • Gweithio wrth diliau ein heiddo yn gwerthu tocynnau mynediad, prosesu taliadau am weithgareddau a digwyddiadau a hyrwyddo ein strategaeth Datblygu Cefnogaeth (Aelodaeth/Rhoddion/Codi Arian) 
 • Hyrwyddo digwyddiadau, cynigion, cynnyrch a buddion cefnogi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn weithredol 
 • Cefnogi i ddarparu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn 

Cynnig cymorth ar draws yr eiddo/portffolio yn ôl y galw

Am bwy ydym ni'n chwilio?

 • A ydych chi’n gallu siarad Cymraeg?
 • Agwedd gadarnhaol 
 • Brwdfrydedd go iawn i weithio gyda phobl 
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmer rhagorol 
 • Parodrwydd i feithrin sgiliau newydd
 • Dealltwriaeth o waith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

Sut i wneud cais