yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth x2

Cyflogwr:
yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyflog:
£9.90 yr awr
Lleoliad:
Ynys Môn
Dyddiad Cau:
29/01/2023
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

IRC131785

Disgrifiad:

Crynodeb

Yn gweithio mewn awyrgylch prysur fel rhan o dîm brwdfrydig, mae’r swydd hon fel Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth yn chwarae rhan ganolog wrth gynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol.

Mae'r swydd hon yn seiliedig ar oriau blynyddol, lle gall faint o oriau rydych chi'n eu gweithio bob mis amrywio, ond bydd eich cyflog yn cael ei dalu mewn 12 rhandaliad cyfartal dros y flwyddyn.

Sut brofiad yw gweithio yma?

Plasty a gerddi cain yw Plas Newydd, gyda golygfeydd syfrdanol ar draws y Fenai tuag at fynyddoedd Eryri. Daw ymwelwyr o bob rhan o’r byd i Blas Newydd ac mae’r tim yn croesawu pobl gyfeillgar, groesawgar sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol i ymuno â nhw. Mae’n debygol y bydd angen ichi fod â’ch trafnidiaeth eich hun i gyrraedd yma, fodd bynnag, mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio o fewn eiddo bywiog mewn lleoliad gwirioneddol ryfeddol

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Fel elusen gadwraeth fwyaf Ewrop, rydym yn gweithio’n galed i godi arian fel ein bod yn gallu parhau i ofalu am dreftadaeth ein hymddiriedolaeth. Mae ymwelwyr yn rhan allweddol o’r hyn rydym yn ei wneud, felly byddwch yn gyfrifol am sicrhau eich bod yn cynnig gwasanaeth rhagorol i’n holl ymwelwyr, bob dydd. Fel Cynorthwyydd Croeso a Gwasanaeth, eich gwaith chi yw sicrhau bod ein hymwelwyr yn cael croeso perffaith fydd yn eu paratoi am brofiad arbennig am weddill y diwrnod. 

Byddwch yn gyfrifol am ateb ymholiadau, a sicrhau bod ymwelwyr yn gallu dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt yn ystod eu hymweliad. Mae deall pam a sut rydym yn ymgysylltu â’n cefnogwyr yn allweddol. Wrth weithio gyda’n hymdeimlad o le, byddwch yn gweithio gyda’r tîm croesawu ymwelwyr i gysylltu popeth rydym yn ei wneud yn ôl i’n hachos a’r gwaith parhaus rydym yn ei wneud.  

Byddwch yn cyflwyno i safon uchel yn yr eiddo, ac yn sicrhau eich bod yn cyfathrebu’n glir a chyson gyda’n hymwelwyr, o’r clic cyntaf ar y wefan, i’r posteri a’r arwyddion o amgylch yr eiddo

Am bwy ydym ni'n chwilio?

Hoffem glywed gennych, os ydy hyn yn swnio fel chi:

  • A ydych chi'n gallu siarad Cymraeg? 
  • Gallu gweithio mewn tîm - yn hyblyg ac yn addasadwy 
  • Trefnus a’r gallu i weithio heb fawr o oruchwyliaeth 
  • Defnyddiol a Chyfeillgar 
  • Yn canolbwyntio ar y cwsmer gydag agwedd gadarnhaol 
  • Brwdfrydig ac yn barod i ddysgu
  • Dealltwriaeth o bwysigrwydd gwasanaeth gwych

Sut i wneud cais