Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Swyddog Gweinyddol

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£22,369 - £22,777 y flwyddyn
Lleoliad:
Llantrisant
Dyddiad Cau:
14/12/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

NU405

Disgrifiad:

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw un o Wasanaethau Tân ac Achub mwyaf blaenllaw’r DU a'r mwyaf o'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru.

Mae ardal ein Gwasanaeth yn ymestyn o Gas-gwent yn y Dwyrain i Bort Talbot yn y Gorllewin ac o arfordir y De i Fannau Brycheiniog yn y Gogledd. Rydym yn gweithredu o 47 o Orsafoedd Tân ar draws ardal y Gwasanaeth a'n Pencadlys yn Llantrisant. Mae swydd barhaol fel Swyddog Cymorth Gweinyddol Cymorth Busnes wedi codi o fewn ein Hadran Cymorth Busnes yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Lleolir y rôl yn ein Pencadlys yn Llantrisant ac mae am 37 awr yr wythnos. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais

  • Dylid llenwi Ffurflenni Cais ar-lein trwy ein system e-recriwtio, y gellir ei chyrchu trwy ein gwefan: https://www.decymru-tan.gov.uk/gweithio-gyda-ni/swyddi-diweddaraf/

     

    Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac rydym yn croesawu cyfathrebu yn y ddwy iaith. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol.

     

    Bydd ymgeiswyr sy'n llwyddo yn y cam Llunio Rhestr Fer yn cael cyfle i gadarnhau eu dewis iaith ar gyfer cyfweliadau ac asesiadau (gan gynnwys gwaith papur, cyflwyniadau llafar a chwestiynau cyfweliad). Bydd y trefniadau'n cael eu cadarnhau yn dilyn gwahoddiad i gyfweliad a gellir darparu gwasanaeth Cyfieithu a/neu Gyfieithu ar y Pryd.


  • Gwefan: