Ysgol Gyfun Penweddig

PENNAETH

Cyflogwr:
Ysgol Gyfun Penweddig
Cyflog:
L23 – L29 (£73,766 – £85,441)
Lleoliad:
Ysgol Gyfun Penweddig
Dyddiad Cau:
15/01/2023
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

REQ104329

Disgrifiad:

Erbyn Ebrill neu Medi 2023, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth eiddgar sydd â’r weledigaeth a’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi cymuned gyfan. Er bod y Corff Llywodraethol yn awyddus i benodi Pennaeth parhaol, y maent hefyd yn barod i ystyried cais secondiad gan ymgeiswyr cymwys.

Mae Ysgol Penweddig yn ysgol flaengar a chyffrous sydd yn dathlu hanner can mlynedd o addysg cyfrwng Gymraeg yng Ngogledd Ceredigion. Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol, sy’n frwdfrydig ac ysbrydoledig, i adeiladu ar y dreftadaeth gref hon ac arwain yr ysgol yn gadarn i’r cyfnod nesaf yn ei hanes, a gwireddu’r weledigaeth o ddatblygu dysgwyr CAMPUS sy’n rhagori mewn meysydd eang Lleolir Penweddig yn Aberystwyth, tref Prifysgol ac un o drefi mwyaf diwylliannol a hanesyddol Cymru.

Mae Sir Ceredigion yn cynnig ansawdd byw o’r lefel uchaf, yn ogystal â bod yn un o’r siroedd harddaf o ran tirwedd yng Nghymru. Rhoddir ystyriaeth i daliad lwfans adleoli os bydd angen.

 

Sut i wneud cais

  • Mae modd gwneud cais am y swydd hon drwy gwblhau’r ffurflen gais electroneg oddi ar wefan Cyngor Sir Ceredigion https://careers.ceredigion.gov.uk/cy/jobs/req104329cym/

     

    Os am fwy o wybodaeth, neu drefnu ymweliad â’r ysgol, cysylltwch â Chlerc y Corff Llywodraethol, Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, Ffordd Llanbadarn, Llangawsai, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3QN (Ffôn: (01970) 639499, e-bost: llywodraethwyr@penweddig.ceredigion.sch.uk)

     


  • e-bost:
  • Gwefan: