Barddas

Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Cyflogwr:
Barddas
Cyflog:
Graddfa gyfatebol i’r NJC rhwng rhicynau 24 a 29 (£29,174 – £33, 486 y flwyddyn, dan adolygiad), pro rata.
Lleoliad:
Gweithio o gartref, ond bydd angen teithio i ddigwyddiadau yma ac acw yng Nghymru yn achlysurol.
Dyddiad Cau:
02/12/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Dyma gyfle unigryw i berson brwdfrydig a gweithgar gyfrannu i fyd barddoniaeth Gymraeg, drwy lywio cyfrolau o bob math drwy’r wasg, o ddychmygu egin cyfrol i’w gweld ar silffoedd siopau.

Mae Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas yn gyfrifol am y rhaglen gyhoeddi drwy nawdd a chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru, sef 9 llyfr y flwyddyn o leiaf, ac ambell gyfrol arall y bydd galw amdani. Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â sgiliau trosglwyddiadwy.

“Roedd bod yn olygydd creadigol i Gyhoeddiadau Barddas yn brofiad i’w drysori. Cefais gyfle i ddatblygu a magu hyder fel golygydd ar amrywiaeth o gyfrolau. Yn wir, mae bod yn rhan o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn gyffrous iawn ar hyn o bryd.” Alaw Mai Edwards, Cyn-olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas.

Sut i wneud cais