Senedd Cymru

Cyfieithydd Testun Deddfwriaethol

Cyflogwr:
Senedd Cymru
Cyflog:
£33,335 - £40,422 ynghyd â lwfans recriwtio a chadw (£3,687.86) - Band Rheoli 2 – HEO
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
04/10/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae’r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi yn wasanaeth sy’n hanfodol er mwyn galluogi’r Senedd i barhau i weithredu fel sefydliad gwirioneddol ddwyieithog drwy hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith swyddogol.

Mae’r swydd hon yn un cyffrous ac amrywiol o ran ei natur sy’n eich rhoi yng nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth Cymru. Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu deddfwriaethol a thestun i staff y Comisiwn, Aelodau o’r Senedd a’u staff ac i’r cyhoedd ar adeg hynod ddiddorol o ran gwleidyddiaeth Cymru.

Bydd gofyn eich bod yn meddu ar sgiliau ieithyddol cryf a’r gallu i ddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd ddeddfwriaethol arbenigol. Bydd hefyd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda’ch cydweithwyr o fewn y gwasanaeth hwn a gwasanaethau eraill.

Mae hon yn gyfnod cyffrous i weithio wrth ganol democratiaeth Cymru yng Nghyfarwyddiaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu’r Senedd.

 

Sut i wneud cais