Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swyddog Datblygu

Cyflogwr:
Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Cyflog:
£23,000 - £27,430 yn dibynnu ar brofiad
Lleoliad:
Bangor
Dyddiad Cau:
07/10/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Datblygu i ddatblygu’r Gymdeithas a’r proffesiwn cyfieithu.

Bydd y Swyddog Datblygu yn gallu gweinyddu a threfnu’n effeithiol a chyfathrebu’n dda ar lafar ac ar bapur. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu’n llawn at waith y Gymdeithas gan gymryd y cyfrifoldeb dros rai gweithgareddau a chydweithio’n agos â’r aelod arall o’r staff ar weithgareddau eraill.

Mae pwrpas deublyg i’r swydd hon:

i) Cynorthwyo’r Rheolwr Systemau yn y gwaith sy’n gysylltiedig ag aelodaeth y Gymdeithas, sef gweinyddu’r drefn arholi (yr Arholiadau Aelodaeth Testun a’r Prawf CAP) a’r ymgyrch ailymaelodi flynyddol. Y bwriad yw y bydd y swyddog mewn sefyllfa i ymgymryd â’r gwaith hwn yn 2024 ar ymddeoliad deilydd presennol y swydd.

ii) Bod yn gyfrifol am drefnu a hyrwyddo rhaglen o weithgareddau datblygu proffesiynol.

Sut i wneud cais

 • Mae’r pecyn i ymgeiswyr i’w gael ar y dudalen swyddi ar wefan y Gymdeithas yma.

  Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, neu os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r Prif Weithredwr, Geraint Wyn Parry, ar geraint@cyfieithwyr.cymru neu 07872 102944.

  Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw dydd Gwener, 7 Hydref 2022, cyn 1pm.


 • Enw cyswllt:
  Geraint Wyn Parry
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru Intec Parc Menai Bangor LL57 4FG

 • Ffôn:
  07872 102944
 • e-bost:
 • Gwefan: