Prifysgol Caerdydd

Tiwtor Cysylltiol Dysgu Cymraeg Caerdydd

Cyflogwr:
Prifysgol Caerdydd
Cyflog:
£28,762 - £33,314 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 5)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/10/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

14995BR

Disgrifiad:

Mae Canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd yn darparu cyrsiau cymraeg i oedolion ar bob lefel ar ac yn cynnig ystod o gyrsiau gwahanol, gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc a phreswyl, gweithle a chyrsiau e-ddysgu.

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cysylltiol newydd i ymgymryd â gwaith fesul awr, gyda'r nos yn bennaf, o lefel cyn-fynediad hyd at lefel hyfedredd yn ddibynnu ar brofiad.
Mae’r gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol i’r rôl hon.

Mae'r swydd hon yn un fesul awr, am gyfnod penodol, hyd at 31 Gorffennaf 2027. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones.

Sut i wneud cais