Ynddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Swyddog Llywodraethu a Chydymffurfio

Cyflogwr:
Ynddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen
Cyflog:
£19,235 y flwyddyn
Lleoliad:
Tŷ Bryngarw, Brynmenyn, Penybont ar Ogwr
Dyddiad Cau:
10/08/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn elusen restredig sydd yn berchen ar is-gwmni, y cwmni cyfyngedig Masnachu Awen, wedi ei lleoli yn Ne Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan: www.awen-wales.com

Os ydych chi’n ystyried eich hun yn gyfathrebwr ardderchog, yn gweithio’n awyddus mewn tîm, a bod gennych sgiliau trefnu gwych, efallai mai chi yw’r person y mae arnom ei eisiau.

Mae hon yn rôl brysur ond diddorol o fewn ein helusen, felly bydd yn rhaid i chi flaenoriaethu eich baich gwaith, a gweithredu yn gall ac yn synhwyrol yn ôl ein polisïau a threfniadaeth. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol.

Fe gewch chi gyflog cystadleuol, y cyfle i weithio o leoliadau hyfryd yn Ne Cymru, yn ogystal â buddion sydd yn ymwneud ag Awen yn arbennig.

Sut i wneud cais

 • Ewch at y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Awen Cultural Trust
  Stable Offices
  Bryngarw House
  Brynmenyn
  Bridgend CF32 8UU

 • Gwefan: