Kingsley Napley LLP

Paragyfreithiol Cymorth Achos Cymraeg (CCP 12- mis)

Cyflogwr:
Kingsley Napley LLP
Cyflog:
Cystadleuol
Lleoliad:
O bell
Dyddiad Cau:
12/08/2022
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am siaradwr Cymraeg rhugl i ymuno â’n tîm Rheoleiddio ac i gynorthwyo gyda’r gwaith o reoli achosion a dogfennau ar gyfer cleieintiaid y cwmni.

Yn KN rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gwmni amrywiol, cyfeillgar a chydweithredol. Mae ein cydnabyddiaeth o ymgysylltiad a hapusrwydd gweithwyr i’w weld yn ein cyflawniad o gael ein graddio gan Best Compaines fel y cwmni cyfreithiol gorau i weithio iddo yn Llundain.

Ar gyfer y rôl hon byddwn yn ystyreid ymgeiswyr o bell, a’r rhai sydd yn chwilio am batrymau gweithio hyblyg, yn ogystal ag ymgeiswyr heb unrhyw gefndir cyfreithiol, ond hefo sgiliau trefnu a gweinyddu rhagorol, cyfarthrebu ysgrifennedig gwych a pharodrwydd i ddysgu ac agwedd bositif i waith.

Mae ein adran Rheoleiddio yn cael ei gydnabod yn gyson ac yn annibynnol gan Chambers UK ac y Legal 500 fel arweinwyr yn y farchnad. Byddech yn cynorthwyo’r adran i baratoi achosion ar gyfer cleientiaid y cwmni, yn bennodol y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), y Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB) a’r Asiantaeth Rheoleiddio Addysgu (TRA).

Bydd y rôl yn cynnwys ysgrifennu a chyfieithu dogfennau yn Gymraeg/Saesneg a chynorthwyo a chefnogi cyfreithwyr eraill gyda’u llwyth gwaith. Bydd y dyletswyddau yn cynnwys paratoi dogfennau cyfreithiol, gweinyddu achosion, adolygu a rheoli dogfennau, cysylltu â chleientiaid a thystion. Didoli, labelu, mynegeio a golygu dogfennau a chynorthwyo i baratoi bwndeli gwrandawiadau. Bydd yn gofyn i chi hefyd gysylltu â’r heddlu, ymddiriedolaethau'r GIG, daparwyr iechyd a gofal preifat ac awdurdoau lleol i wneud cais am/i dderbyn dofgennau yn ogystal ag arbenigwyr. Bydd gofyn i chi hefyd fynychu a chymryd nodiadau mewn cyfarfodydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm mawr o gynorthwywyr cyfreithiol, paragyfreithwyr, cyfreithwyr, baragyfreithwyr a phartneriaid, sydd yn gweithio mewn amglychedd cyfeillgar a phroffesiynnol. Rydym yn cynnig pecyn buddion ardderchog ac mae gennym fodel gweithio hyblyg/hybrid.

Am ragor o wybodaeth a disgrifiad swydd manwl, ewch i’n gwefan ar https://www.kingsleynapley.co.uk/careers

Mae Kingsley Napley wedi ymrwymo i greu amgylchedd amrywiol ac yn falch o fod yn gyflogwr cyfle cyfartal. Bydd pob ymgeisydd cymwys yn cael ei ystyried ar gyfer cyflogaeth waeth beth fo'i hil, oedran, anabledd, hunaniaeth rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, newid rhyw, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth a chrefydd.

Sut i wneud cais