S4C

Datblygwr Gwe

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
11/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Pwrpas S4C yw gwasanaethu’r gynulleidfa gyda chynnwys sy’n diddanu, cyffroi ac sy’n adlewyrchu Cymru yn ei holl amrywiaeth. Fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, mae gennym ddyletswydd i greu llwyfan ac ecosystem i ysgogi’r diwydiannau creadigol yng Nghymru i greu cynnwys uchelgeisiol ac unigryw sy’n apelio at bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol.
 
Rydym yn chwilio am Ddatblygwr Gwe profiadol sy’n gallu addasu i dechnolegau newydd a’u dysgu. Pwrpas y rôl yw i ddatblygu darpariaethau digidol S4C, gwella profiad y defnyddiwr, a chyflwyno nodweddion newydd ynghyd â datblygu llwyfannau a gwasanaethau newydd. Bydd y Datblygwr Gwe yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth ddigidol S4C.
 
Byddwch yn gyfrifol am waith datblygu a chynnal a chadw, gan gynnwys rhaglenni gwe, rhaglenni symudol, llwyfannau a gwefannau. Mae’r rôl hon yn rhan o’n Hadran Ddigidol a Marchnata ac mae’n rhan o’r tîm Datblygu. Byddwch yn adrodd i’r Uwch Ddatblygwr.
 
Bydd y Datblygwr Gwe yn gyfrifol am wneud gwaith datblygu fel rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae’r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu darpariaethau digidol S4C, gwella profiad y defnyddiwr, a chyflwyno nodweddion newydd ynghyd â datblygu llwyfannau a gwasanaethau newydd.
 
Byddwch yn gyfrifol am waith datblygu a chynnal a chadw, gan gynnwys rhaglenni gwe, rhaglenni symudol, llwyfannau a gwefannau.
 
Byddwch yn gyfrifol am adolygu a diweddaru ymarferoldeb darpariaeth ddigidol S4C ar draws yr holl lwyfannau perthnasol.
 
Bydd gofyn i chi gysylltu â chyflenwyr trydydd parti.
​ 
Bydd gofyn i chi roi cymorth/diweddariadau technegol cyffredinol ar gyfer rhaglenni gwe, rhaglenni symudol a gwefannau S4C (yn ystod oriau gwaith – a’r tu allan i oriau pan fo angen).
 
Bydd gennych ddyletswydd i weithio gyda S4C i sicrhau bod eich cyd-weithwyr yn cael eu trin â pharch ac urddas a’ch bod yn hyrwyddo ac yn integreiddio cyfle cyfartal drwy bob agwedd o’r busnes, yn unol â pholisïau perthnasol S4C. Byddwch yn gweithredu mewn ffordd sy’n hyrwyddo amgylchedd cyfeillgar.
 
Sgiliau a Gwybodaeth Hanfodol
 
Rydym yn chwilio am ddatblygwr gwe profiadol sy’n gallu addasu i dechnolegau newydd a’u dysgu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus:
 
• yn barod i ddysgu a defnyddio API, SDK neu ieithoedd rhaglennu newydd gyda’r nod o adeiladu prototeipiau cyflym a phrofion cysyniad.
• yn gallu gwneud gwaith ymchwil a datblygu i wasanaethau newydd i hwyluso ein dyheadau ar gyfer ein llwyfannau.
• yn gweithio’n dda mewn tîm ac yn gallu defnyddio eu menter eu hunain i ymgymryd â thasgau.
• yn mwynhau datrys problemau ac ag awydd i wthio’r ffiniau ar yr hyn y gellir ei gyflawni. 
 

Sut i wneud cais

 • Dylid anfon ceisiadau erbyn 17.00 ar ddydd Llun 11 Gorffennaf 2022 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.
   
  Nid ydym yn derbyn CV.
   
  Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

   


 • Gwefan: