Tinopolis

Cynorthwyydd Cynhyrchu / PA

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE
Dyddiad Cau:
23/05/2022
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Ry’ ni’n chwilio am PA profiadol neu dan hyfforddiant i ymuno â Tinopolis, i weithio fel aelod o’r tîm cynhyrchu ar raglenni S4C gan gynnwys yn benodol Heno a Prynhawn Da.
 
Byddwch yn gyfrifol am ddyletswyddau PA galeri yn ogystal â chreu, casglu a chwblhau’r holl ddeunydd gweinyddol angenrheidiol mewn perthynas â’r rhaglenni.
 
Sgiliau hanfodol
 
Gan mai swydd PA profiadol neu dan hyfforddiant sy’ dan sylw, ry’ ni’n agored i ystyried amrywiaeth o sgiliau. Gan fod y swydd yn rhan anatod o’r tîm cynhyrchu, bydd dealltwriaeth o’r rhaglenni a diddordeb yn yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru o fantais. 
 
Oherwydd gofynion y rôl hon mae'r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.
 
Rydym yn gwmni sy’n awyddus i adlewyrchu’r cymunedau ry’ ni’n gwasanaethu ac yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 12:00 y prynhawn ar 23 Mai 2022 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.


  • Gwefan: