Hysbysebu swydd ar Safle Swyddi

Gwefan ar gyfer hysbysebu swyddi ble mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol neu’n ddymunol yw Safle Swyddi.

Mae’r gwefan yn ddwyieithog ond mae’r strategaeth farchnata yn targedu siaradwyr Cymraeg sy’n chwilio am swydd newydd.

I sicrhau ymwelwyr i'r wefan rydym yn amrywio’r dulliau o farchnata ac yn sicrhau bod gweithgareddau marchnata yn digwydd yn gyson.

Mae gosod hysbyseb ar Safle Swyddi yn hawdd ac yn gost effeithiol. Mae'r pris yn amrywio felly cysylltwch i drafod.  Bydd eich hysbyseb yn aros ar y wefan tan eich dyddiad cau. Bydd linc hefyd yn mynd allan ar ein gwasanaeth Trydar, grwpiau Facebook ac apps i-phone ac android os dymuwch.

Os hoffech chi hysbysebu swydd ar Safle Swyddi yna cwblhewch y ffurflen isod neu cysylltwch â ni trwy e-bost post@safleswyddi.com

Os nad oes fersiwn Cymraeg o’r hysbyseb gennych fe allen ni drefnu cyfieithiad.

** Os ydy eich dyddiad cau yn cynnwys amser y dydd e.e. 5pm, hanner dydd yna os gwelwch yn dda, rhowch y dyddiad yn y blwch dyddiad cau a'r amser yn yr adran gwybodaeth ychwanegol

* gwybodaeth angenrheidiol

Cymraeg

Saesneg

Yn gyffredinol

Eich gwybodaeth