Croeso i Safle Swyddi !

Swyddi Cymraeg

Chwilio am swydd

Croeso i Safle Swyddi !

Swyddi Cymraeg


Chwilio am swydd?


Gwefan ar gyfer hysbysebu swyddi sy'n gofyn am y Gymraeg fel sgil sy'n hanfodol neu'n ddymunol yn unig yw Safle Swyddi.   

Bwriad y wefan ers sefydlu yn 2007 yw i sicrhau un lle canolog i siaradwyr Cymraeg gallu chwilio am swyddi sy'n gofyn am y  Gymraeg.  Ers cychwyn y wefan mae Safle Swyddi wedi helpu miloedd o bobl i sicrhau swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg.  Rydym yn hynod o falch i fod yn gyfraniad bach i'r iaith Gymraeg ac i'ch gyrfa chi!

Pob lwc ar eich daith am swydd newydd! 

Yn ogystal â chwilio am swyddi ar y wefan mae'n bosib ymuno â grŵp Safle Swyddi ar "Facebook"; i hoffi tudalen "Swyddi" ar Facebook; i ddilyn @safleswyddi ar "Twitter", neu i'w ddefnyddio ar eich ffôn trwy ein app i-phone neu android.

CYFLOGWYR - dyma'r lle i hysbysebu am siaradwyr Cymraeg - mae'r costau yn gystadleuol iawn, cysylltwch am ragor o wybodaeth.  Eisiau mwy na hysbyseb? Edrych am gymorth gyda'r broses recriwtio neu materion adnoddau dynol hefyd? Cysylltwch tracey@jobtraccymru.co.uk am wasanaethau recriwtio ac adnoddau dynol.

 Safle Swyddi ar "Twitter"

dilynwch Safle Swyddi ar "Twitter"@ http://twitter.com/safleswyddi